Strategie

Strategie

Chceme nabízet ty nejkvalitnejší stroje z celého světa a také zajišťovati jejich servis. Svými produkty MFC jsme v oblasti naší působnosti již dobře známý. Nyní máme za cíl k těmto produkům nabízet i špičkové stroje a nástroje. Pevně věříme, že se stále rostoucí nabídkou a spolehlivými službami budou zákazníci plně spokojeni i v budoucnosti.

POSLÁNÍ FIRMY

Našim posláním je spolehlivě plnit přání zákazníků v oblasti stavebnictví, vyhovět v co nejvyšší míře jejich požadavkům a správně doporučit a poradit ve věcech, které jsou našim zákazníkům neznámé. To vše za přijatelné ceny. Podnikatelská představa je zaměřena na trvale udržitelný rozvoj firmy. Chceme být spolehlivým a respektovaným partnerem zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a celé veřejnosti.

VIZE FIRMY

Naší základní strategií je na co nejvyšší úrovni přijímat a plnit objednávky zákazníků v oblasti stavebnictví. Proto se snažíme být loajální a plně upřímní nejen k zákazníkům ale i k našim spolupracovníkům, dodavatelům a celé veřejnosti. Z tohoto důvodu byl rovněž navrhnut plán, jak lépe komunikovat a vybírat správného spolupracovníka či spolupracující firmu. Na základě výsledků dokážeme vybrat vhodné partnery pro realizaci požadované služby. Díky těmto realizačním variantám si mohou být zákazníci jisti cenově přijatelnými a spolehlivými službami.

ZÁSADY FIRMY

  • plnit přání zákazníků nabídkou spolehlivých produktů, služeb, odborným poradenstvím a předkládáním bezchybných projektů v daném termínu dosáhnout kvality našich produktů s důrazem na optimální ekonomickou hodnotu
  • získat, udržovat a prohlubovat důvěru našich obchodních partnerů v souvislosti s našimi službami a získat tak jejich uznání
  • realizovat projekty bez nehod a v souladu se zásadami ochrany životního prostředí prostřednictvím školení a zlepšování preventivních opatření k zamezení škod na zdraví, věcných škod a poškození životního prostředí a rovněž k zajištění bezpečnosti třetích osob
  • předejít nedostatkům ještě před jejich dodatečnou nápravou
  • využít rizikový management jako nástroj prevence nedostatků
  • snižovat bezpečnostní a zdravotní rizika
  • sledovat a vyhodnocovat kvalitu spolupráce s vhodnými partnery

Vývoj a inovace

Naše zkušenosti získané v oblasti aplikace se ukázaly jako neocenitelné při vývoji a výzkumu našich specializovaných stavebních produktů. Našim cílem je neustálá inovace a možnost reagovat na potřeby stavebního trhu. K tomuto účelu nám slouží naše moderně vybavená laboratoř, kde sázíme na kvalitu, rychlost aplikace a kreativitu.

ČESKÁ SPOLEČNOST

Ano, i to je velká výhoda. Podporujeme domácí ekonomiku, dáváme práci lidem v České republice.

EKOLOGICE

Cílem je přinášet na trh výrobky které mají minimální dopad na životní prostředí. Nabízené produkty se vyrábí s velmi nízkým obsahem emisí a tím minimalizují ekologické zatížení naší planety

KVALITA

Vysoká kvalita je zaručena pečlivou kontrolu všech našich dodavatelů a samy veškeré stroje před dodáním kontrolujeme. Samozřejmostí je pečlivé zaškolení každého zákazníka. Ve výrobě uplatňujeme certifikovaný systém řízení jakosti ISO 9001.